Share

Tsuki no Shizuka, Onsen Ryokan in Matsumoto, Nagano

Share

Ryokan is traditional Japanese style hotel. This is Tsuki no Shizuka, one in Matsumoto, Nagano prefecture, has hot springs. And very reasonable price.

Tsuki no Shizuka

101 Satoyamabe Yunohara, Matsumoto, Nagano Prefecture 390-0221, Japan

Sponsored Link

Share

Follow Us

Sponsored Link